ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ


ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Notice: Undefined index: position in /var/www/lrc.civil.ntua.gr/bio.php on line 98Ο κ. Γιαννέλος Χρήστος είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1999). Τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2013 πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προστασία Μνημείων» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 2015 έως και σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με θέμα διατριβής «Παθολογία Τοξοτών Κατασκευών». Παράλληλα, από το 1999 έως σήμερα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, με αντικείμενο τη σύνταξη στατικών μελετών κτηριακών έργων και έργων οδοποιίας (γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης κτλ). Ενδεικτικά, έχει ασχοληθεί με την Αναστήλωση της Ιστορικής Πέτρινης Γέφυρας της Πλάκας και με τη μελέτη αποκατάστασης διάφορων τοξωτών γεφυρών (στην κοινότητα Στρώμης, στον Άραχθο, στην Ολυμπία Οδό).

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια:

 

1

Γιαννέλος Χρήστος, Ελισάβετ Βιντζηλαίου, Γεωργία Μαρίνου
«Παθολογία και Μέτρα Αποκατάστασης Πέτρινης Τοξωτής Γέφυρας στη θέση "Νερούτσου Μύλος" στον άνω ρου του Βοιωτικού Κηφισού», ΘΑΛΗΣ – ΑΕΙΣ, Επιστημονική Υποστήριξη στη Λήψη Αποφάσεων για Αειφόρα και Συμβατά Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης και Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ΕΜΠ, 28-29 Σεπ. 2015.

2

C. Giannelos, E. Vintzileou
« REHABILITATION of “NEROUTSOU MILOS" STONE ARCHED BRIDGE OVER VIOTIKOS KIFISOS RIVER», COMPDYN 2015 Equation Chapter 1 Section 15th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Crete, 25-27 May 2015.

3

Ελ. Μαϊστρου, Γ. Μαρίνου, Μ. Μπαλοδήμου, Αικ. Βαβάλιου, Χρ. Γιαννέλος, Αν. Δαμπολιά, Μαρ. Δουκέρη, Χρ. Καρπάνου, Ν Μιχαηλίδης, Χρ. Μόρμορη, Γ. Παρασκευοπούλου
«Η ανάδειξη της κρυμμένης ιστορικής φυσιογνωμίας του Μετσόβου και η σημασία της στη σημερινή κρίση για μία ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική», 7ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., με θέμα "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στην Ελλάδα στα Χρόνια της Πολυδιάστατης Κρίσης. Αιτίες, Ευθύνες, Προτάσεις, Μέτρα, Δράσεις και προοπτικές", Μέτσοβο, 10-12 Σεπτ. 2013.

4

Π.Χ.ΠΛΑΪΝΗΣ, I.N. ΣΙΓΑΛΑΣ, Χ.Δ.ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
«Γέφυρα ποταμού Αξιού, (Νότιος Κλάδος) στη Θεσσαλονίκη Παθολογία και πρόταση μέτρων αποκαταστάσεως», Επιστημονική Εταιρεία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ), ημερίδα με θέμα “Παθολογία - Ανθεκτικότητα Ωπλισμένου Σκυροδέματος και Αποκατάσταση”, Θεσσαλονίκη -19 Απρ. 2013 και Αθήνα 28 Δεκ 2014.

5

C. Giannelos, D. Vamvatsikos
«SIMPLIFIED SEISMIC PERFORMANCE ASSESSMENT OVER THE LIFETIME OF A HIGHWAY BRIDGE SUBJECT TO PIER REINFORCEMENT CORROSION», COMPDYN 2011 Equation Chapter 1 Section 13rd ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Corfu, Greece, 25–28 May 2011.

6

Χ. Γιαννέλος, Δ. Βαμβάτσικος
«Απλοποιημένες Μέθοδοι μη Γραμμικής Δυναμικής Ανάλυσης Γέφυρας υπό Σεισμική Καταπόνηση σε Δύο Διευθύνσεις», 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα 5–7 Νοεμβρίου, 2008, Άρθρο 2024.