ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΕΩΣ 2006 2007-2010 2012-2015

ΕΩΣ ΤΟ 2006


1) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΟΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

(Ημερομηνία έναρξης : 6.12.2005 Υπεύθυνος: ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Φορέας ανάθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Προϋπολογισμός : 90000.00€)

2) ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

(Ημερομηνία έναρξης : 11.11.2005, Υπεύθυνος: ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Φορέας ανάθεσης: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ Προϋπολογισμός : 10000.00€)

3) ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

(Ημερομηνία έναρξης : 11.11.2005, Υπεύθυνος: ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Φορέας ανάθεσης : Γ.Γ.Ε.Τ. Προϋπολογισμός : 52700.00€)

4) ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΡΗΝΑ ΣΤΗΝ ΧΙΟ: ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

(Ημερομηνία έναρξης : 10.11.2005, Υπεύθυνος: ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Φορέας ανάθεσης : ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός : 50000.00€)

5) ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ:ΧΡΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΜΩΝ Ή ΔΙΑΖΩΜΑΤΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

(Ημερομηνία έναρξης: 1.10.2005, Υπεύθυνος: ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Φορέας ανάθεσης: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ, Προϋπολογισμός : 2500.00€)

6) ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ: ΧΡΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΜΩΝ Ή ΔΙΑΖΩΜΑΤΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

(Ημερομηνία έναρξης: 15.9.2005, Υπεύθυνος: ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Φορέας ανάθεσης: BEKAERT N.V., Προϋπολογισμός : 15300.00€)

7) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΛΙΝΘΟΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΔΙΑΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ Ι.Μ. ΔΑΦΝΙΟΥ

(Ημερομηνία έναρξης : 1.2.2005, Υπεύθυνος: ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Φορέας ανάθεσης : ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός : 50000.00€)

8) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

(Ημερομηνία έναρξης : 2.2.2004 Υπεύθυνος: ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Φορέας ανάθεσης: ΟΑΣΠ, Προϋπολογισμός : 20000.00€)

9) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

(Ημερομηνία έναρξης : 2004 Υπεύθυνος: Γ. ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ, Συμμετοχή: Χ. ΖΕΡΗΣ, Προϋπολογισμός : 450.000€)

10) ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

(Ημερομηνία έναρξης : 2004, Υπεύθυνος: Μ. ΚΩΤΣΟΒΟΣ, Συμμετοχή: Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Προϋπολογισμός : 118.000 €)

11) ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΣΥΡΜΟΥ ΥΠΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

(Ημερομηνία έναρξης : 2004, Υπεύθυνος: Μ. ΚΩΤΣΟΒΟΣ, Συμμετοχή: Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Προϋπολογισμός : 145.000 €, Χρηματοδότης: ΕΡΓΟΣΕ)

12) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

(Ημερομηνία έναρξης: 1.10.2003, Υπεύθυνος: ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Φορέας ανάθεσης : ΟΑΣΠ, Προϋπολογισμός : 24532.00€)

13) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΛΙΝΘΟΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΔΙΑΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ Ι.Μ. ΔΑΦΝΙΟΥ

(Ημερομηνία έναρξης : 27.12.2002, Υπεύθυνος: ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Φορέας ανάθεσης: ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Προϋπολογισμός : 185000.00€)

14) ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΝΑΟΥΣ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ Ι.Μ. ΔΑΦΝΙΟΥ

(Ημερομηνία έναρξης : 10.5.2002, Υπεύθυνος: ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Φορέας ανάθεσης : ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Προϋπολογισμός : 17600.00€)

 

15) ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΟΠΛΙΣΜΟ 

(Ημερομηνία έναρξης : 2001, Υπεύθυνος: Μ. ΚΩΤΣΟΒΟΣ, Φορέας ανάθεσης: ΜΑΚ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ, Προϋπολογισμός : 45000€)

16) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

(Ημερομηνία έναρξης : 2001, Υπεύθυνος: Μ. ΚΩΤΣΟΒΟΣ, Φορέας ανάθεσης: ΟΑΣΠ, Προϋπολογισμός : 25 000 000 Δρχ) 

17) ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

(Ημερομηνία έναρξης: 1.12.2000, Υπεύθυνος: ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Φορέας ανάθεσης : ΟΑΣΠ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Προϋπολογισμός : 21449.91€)

18) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΙΝΩΝ ΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ

(Ημερομηνία έναρξης: 23.11.2000, Υπεύθυνος: ΖΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Φορέας ανάθεσης : Ο.Α.Σ.Π. Προϋπολογισμός : 73367.57€)

19) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

(Ημερομηνία έναρξης: 15.11.2000, Όνομα υπευθύνου: ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Φορέας ανάθεσης : Ο.Α.Σ.Π., Προϋπολογισμός : 58646.07€)

20) ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ Ι.Μ. ΔΑΦΝΙΟΥ

(Ημερομηνία έναρξης : 24.2.2000, Όνομα υπευθύνου : ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Φορέας ανάθεσης : ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Προϋπολογισμός : 93385.19€)

21) ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟ

(Ημερομηνία έναρξης : 15.11.2000, Όνομα υπευθύνου: ΤΡΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Φορέας ανάθεσης : Ο.Α.Σ.Π., Προϋπολογισμός : 44020.54€)

22) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

(Ημερομηνία έναρξης : 2000, Υπεύθυνος: Μ. ΚΩΤΣΟΒΟΣ, Φορέας ανάθεσης: MacBetonHellas A.E., Προϋπολογισμός : 12 000 000 Δρχ)

23) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

(Ημερομηνία έναρξης: 17.12.1998, Όνομα υπευθύνου: ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Φορέας ανάθεσης : Γ.Γ.Ε.Τ., Προϋπολογισμός : 9860.60€)

24) ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ "ΥΨΩΝ ΧΙΟΝΙΟΥ" ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 1

(Ημερομηνία έναρξης : 1.10.1998, Όνομα υπευθύνου : ΤΡΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Φορέας ανάθεσης: Ε.Ο.Κ., Προϋπολογισμός : 2400.00€)

25) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

(Ημερομηνία έναρξης: 1.6.1997, Όνομα υπευθύνου : ΤΡΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Φορέας ανάθεσης: ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Προϋπολογισμός : 380924.44€)

26) ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

(Όνομα υπευθύνου: ΤΡΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Φορέας ανάθεσης : TOP ELEMENT ΑΤΕ Προϋπολογισμός : 18450.00€)

27) ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ (RADAR)

(Όνομα υπευθύνου : ΤΡΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Φορέας ανάθεσης : ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Προϋπολογισμός : 55494.71€)

28) ANAΠTYΞH MEΘOΔΩN ΓIA THN AΞIOΠIΣTIA TΩN EMMEΣΩN MEΘOΔΩN EΠITOΠOY ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣMΩN THΣ ANTOXHΣ ΣKYPOΔEMATOΣ ΣE ΔOMHMATA Ω.Σ.

(Όνομα υπευθύνου : ΤΡΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Φορέας ανάθεσης: ΣΑΤΕ-ΜΕΔΜΕΔΕ-ΣΕΒΕΣ, Προϋπολογισμός : 8804.11€)

29) ANAΠTYΞH MEΘOΔΩN ΓIA THN AΞIOΠIΣTIA TΩN EMMEΣΩN MEΘOΔΩN EΠITOΠOY ΠΡΟΣΔΙOPIΣMΩN THΣ ANTOXHΣ ΣKYPOΔEMATOΣ ΣE ΔOMHMATA Ω.Σ.

(Όνομα υπευθύνου : ΤΡΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Φορέας ανάθεσης : Γ.Γ.Ε.Τ., Προϋπολογισμός : 17608.23€)

30) ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ

(Όνομα υπευθύνου : ΤΡΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Φορέας ανάθεσης : Γ.Γ.Ε.Τ., Προϋπολογισμός : 9000.74€)

31) ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Όνομα υπευθύνου : ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Φορέας ανάθεσης : ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Προϋπολογισμός: 10000.00€)

32) ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ω.Σ.

(Όνομα υπευθύνου: ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΝΙΚΟ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Φορέας ανάθεσης : ΕΥΡ.ΚΕΝ.ΠΡΟΛ.& ΠΡΟΒΛ. ΣΕΙΣΜΩΝ, Προϋπολογισμός : 11738.83€)