ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ


ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


Το Εργαστήριο Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος (Ωπλισμένου Σκυροδέματος) ιδρύθηκε το 1918 και θεσμοθετήθηκε επίσημα το 1955. Το κεντρικό κτίριο του Εργαστηρίου χωροθετείται σε συγκρότημα όμορων κτιρίων, στο γωνιακό άκρο της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου. Το κεντρικό κτίριο (κατασκευής 1965) περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, όπου τοποθετούνται, αντίστοιχα, ο κεντρικός χώρος παρασκευής και αποθήκευσης υλικών και δοκιμίων (υπόγειο και ισόγειο), αίθουσα διδασκαλίας, κεντρικά γραφεία, αίθουσα συσκέψεων (ισόγειο), γραφεία Διδασκόντων (ΔΕΠ) και Υποψηφίων Διδακτόρων (πρώτος όροφος). Σε συνέχεια με το κεντρικό κτίριο, και σε ενιαία εσωτερική διαμόρφωση ευρίσκεται η επέκταση (κατασκευής 1970), η οποία περιλαμβάνει το ισχυρό δάπεδο δοκιμών με υπερυψωμένη οροφή. Ακριβώς απέναντι από την επέκταση, στο πίσω μέρος του κτιρίου (στην απέναντι πλευρά του περιμετρικού δρόμου) υπάρχει στεγασμένος χώρος δοκιμών, ο οποίος περιλαμβάνει περιοχή υποδοχής και αποθήκευσης δοκιμίων και ισχυρό πλαίσιο στήριξης για δοκιμές φορέων και δομικών συστημάτων. Παραπλεύρως αυτού του χώρου δοκιμών, ευρίσκονται δυο διώροφοι οικίσκοι, στους οποίους στεγάζεται Προσωπικό του Εργαστηρίου.

Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η Καθηγήτρια κ. Ελισάβετ Βιντζηλαίου.


Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό αντικείμενο του Εργαστηρίου Ωπλισμένου Σκυροδέματος του Τομέα Δομοστατικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ περιλαμβάνει την τεχνολογία σκυροδεμάτων, την διερεύνηση της συμπεριφοράς και τον σχεδιασμό δομημάτων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα και Τοιχοποιία, καθώς και την τεκμηρίωση και την αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών και τις επεμβάσεις σε αυτές.

Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ και του λοιπού προσωπικού του Εργαστηρίου καλύπτει το αντικείμενο του Δομοστατικού σε νέα και υφιστάμενα κτιριακά έργα (κατοικίες, γραφεία και βιομηχανικά), γέφυρες, μνημεία και ιστορικές κατασκευές, δομικά έργα από ξύλο, καθώς και κτίρια από προκατασκευασμένα στοιχεία Ω.Σ.